Objectius

Els objectius de l’Associació Inclús són els següents:

 1. Conscienciar la societat sobre la diversitat funcional i ajudar a crear una ciutat més inclusiva, col·laboradora entre les persones i comprensiva mitjançant activitats socioculturals.
 2. Trencar barreres i estereotips sobre la discapacitat, donant una visió constructiva i positiva de les persones amb diversitat funcional.
 3. Promoure la cohesió i la integració social de tots els ciutadans motivant la participació de tots els estrats socials de la ciutat i incidint en la inserció de les persones amb discapacitat, persones grans o en situació de risc o exclusió social.
 4. Oferir activitats d'oci accessibles a qualsevol persona, sense discriminació per motius de diversitat funcional, seguint la Llei d'Accessibilitat (articles 57 i 58).
 5. Crear espais de debat i de reflexió sobre la diversitat funcional i personal.
 6. Promoure la participació ciutadana activa en els nostres projectes: arribar a la societat transversalment des de la col·laboració voluntària d'especialistes, empreses i institucions.
 7. Sensibilitzar joves, nens i famílies sobre la diversitat funcional a través d'activitats educatives.
 8. Crear una xarxa de voluntariat conscienciada amb la diversitat funcional i l'accessibilitat i formada en l'atenció directa a persones amb diversitat funcional.
 9. Promoure i difondre obres audiovisuals de qualitat amb temàtica sobre la diversitat funcional.
 10. Crear xarxes entre les diferents entitats amb objectius socials sobre la diversitat funcional, entre els professionals de l'audiodescripció, subtitulació per a sords i intèrprets de la llengua de signes.
 11. Crear un espai de difusió de novetats tecnològiques que representin una millora en la vida diària de les persones amb diversitat funcional.